Lista nazwisk - Nazwisko / informacja o osobie do "Moczulewski"

Osoby o nazwisku "Moczulewski"

Informacje o "Moczulewski"

Do Moczulewski można znaleŸć w Yasni 2 różne nazwiska.

Moczulewski w rankingu najczęściej występujących nazwisk zajmuje w Yasni miejsce 685.

W ciągu ostatnich 7 dni nazwiska Moczulewski szukano 1 razy.

Znaczenie "Moczulewski"

Moczulewski. W latach 1750-1850 w Polsce na Mazurach w Miejscowo?ci Rajgród, Dre?stwo(Dr?stwo), Wo?nawie? u?ywano nazwiska Mociulewski-Moczulewski zamiennie nawet do tych samych osób ("z" zast?pi?o "i"). Wymowa by?a wida? podobna i zale?a?o od wypowiadania nazwiska jak je zapisywano przy narodzinach, ?lubie czy zgonie. J?zyk moich przodków na tyle stwardnia? albo zapis Moczulewski na tyle si? utrwali?, ?e nie ma ju? ani jednego cz?owieka o nazwisku Mociulewski. Je?li wiesz co? o pochodzeniu nazwiska , prosz? dodaj swój wpis.

(Przesłane przez Mieczys?aw Moczulewski)

Ważne osoby: Dzisiaj - Przegląd / Nazwiska: Dzisiaj - Przegląd
Wszystkie nazwiska: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ